Търси
Filters

Проекти

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1019 „Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19“